Čitaonica | Aktualnosti | Zanimljivosti

Indikatori globalnih klimatskih promjena

22.05.2014. | Đurđica Marković

Postoji sve više znanstvenih dokaza koji pokazuju da se klima na Zemlji mijenja. Osim povećanja globalne temperature, zabilježene su promjene u oborinskim režimima te u pojavama ekstrema.

Globalno zagrijavanje

Svakodnevno se na cijelom planetu vrše tisuće mjerenja temperature, na meteorološkim i klimatskim postajama, brodovima, plutačama ili drifterima u moru. Također se vrše i satelitska mjerenja. Nakon što su prikupljeni, ti podaci se procesiraju i pregledavaju za greške i tek nakon toga koriste za slaganje vremenskog niza globalno usrednjene promjene temperature. Proces prikupljanja i procesiranja podataka dosad je izvršilo nekoliko nezavisnih institucija s različitim metodama pronalaženja i otklanjanja grešaka te računanja globalne promjene temperature. Svi su potvrdili trend zagrijavanja koji potvrđuju i druge pojave kao što su topljenje planinskih ledenjaka na svim kontinentima, smanjenje snježnog pokrova, ranije cvjetanje biljaka u proljeće, skraćivanje sezone zaleđivanja jezera i rijeka, povećanje količine topline u oceanima, topljenje morskog leda na Arktiku i porast morske razine.

Ljudski utjecaj

Postoji mnogo dokaza koji idu u prilog zaključku da ljudska aktivnost ima glavnu ulogu u trenutačnom zagrijavanju. Ti dokazi su prikupljani tijekom nekoliko desetljeća, kroz stotine studija. U prvom se redu odnose na naše razumijevanje fizikalnih procesa povezanih sa stakleničkim plinovima, reakcijom klimatskog sustava na povećanje njihove koncentracije ali i ostalih načina na koji ljudi i priroda utječu na klimu. Daljnji dokazi potječu od indirektnih procjena klimatskih promjena unazad zadnjih nekoliko tisućljeća. Te procjene se dobivaju iz, npr., godova drveća ili koralja koji su prirodni arhiv klimatskih varijacija. Ti indikatori pokazuju da je sadašnji trend zagrijavanja neobičan u razdoblju od zadnjih tisuću godina. I na kraju, napravljene su usporedbe stvarne klime s klimama dobivenim računalnim modeliranjem nekoliko scenarija ljudskog utjecaja. Primjerice, ako se klimatski modeli vrte sa stvarnim, povijesnim vrijednostima povećanja koncentracija stakleničkih plinova, kao rezultat se dobiva postepeno zagrijavanje atmosfere i oceana, povećanje količine topline u oceanima, povećanje morske razine i povlačenje snježnog i ledenog pokrivača koji se slažu s današnjim opažanjima i mjerenjima.

wpid-polarbear_450x450

Izvor: NOAA.