Dječji kutak

Kruženje vode u prirodi

03.12.2011. | Vremenko

Ciklus kruženja vode u prirodi postoji milijardama godina i o njemu ovisi sav život na Zemlji.  Nazivamo ga još i hidrološki proces. Sva voda na našoj planeti  u stalnom je pokretu i uvijek u drugačijem stanju: od tekućeg do vodene pare i leda i natrag. 
Bez ciklusa kruženja vode život na Zemlji ne bi bio takav kakvog ga znamo.  Iako hidrološki proces nema početnu točku, najbolje je krenuti od oceana. Sunce, koje upravlja kruženjem vode u prirodi, zagrijava vodu u oceanima. Jedan  dio te vode isparava i kao vodena para odlazi u visinu. Voda se sa kopna oslobađa i iz biljaka i životinja, te također u vidu vodene pare odlazi u zrak. Mali dio vodene pare potječe iz leda i snijega, koji se sublimacijom, ili direktnim prelaskom iz krutog u plinovito stanje, također pretvaraju  u vodenu paru. Uzlazne zračne struje podižu paru u atmosferu, gdje zbog niskih temperatura, od  vodene pare nastaju kapljice vode  (kondenzacija), čijim grupiranjem  nastaju oblaci. Kada je u oblaku  puno kapljica vode, on postaje  “težak” i na tlo pada kiša, snijeg ili neka druga oborina.  Voda iz kiše ponovo odlazi u oceane, mora, rijeke i jezera, ili prodire duboku u Zemlju, stvarajući podzemne vode. zatim se ponovo vraćamo Suncu, koje zagrijava vodene površine …

I tako milijardama godina!