Fotografije posjetitelja

Dalibor Ribičić

Fotoaparat: Canon powershot s5 is
Kumulusi humilisi koji su se u dnevnoj konvekciji razvili iznad antičkog Pergamona (sl. 1), pogled prema arhipalagu na otoku Patmos (Grčka) – porazbacani oblačići na nebu su kumulusi humilisi (sl. 2), u Istambulu je Dalibor uhvatio kumulus mediokris (sl. 3), iza atenske akropole naziru se kumulusi humilisi sa spljoštenim vrhovima (sl. 4). Na fotografijama 5,6 i 7 snimljena je promjena vremena u Brelima, a tu su i večernji altokumulusi (sl. 10), te zrnata struktura podnice altokumulusa stratiformisa nakon zalaska sunca (sl. 8).

Povratak na sve galerije posjetitelja