Fotografije posjetitelja

Davor Sirotić

Fotoaparat: Nikon D90 i Olympus C-350
– kumulusi mediokrisi na izvoru Korita na Ćićariji (sl. 1)
– altokumulusi duplikatusi, a na vrhu je tanka pruga cirusa fibratusa (sl. 2);
– Pogled prema moru iz autokampa Palud, Bale kod Rovinja. Oblaci iznad mora na samom vrhu slike su altokumulusi lentikularis duplikatus (sl. 3);

Povratak na sve galerije posjetitelja