Fotografije posjetitelja

Dubravka Krog

Fotoaparat: Canon Powershot A460
– nailazak kumulus kongestusa i sunčeve zrake koje se lome na rubovima oblaka (sl. 1)
– Pogled iz Baške Vode prema Braču i zalazak sunca. U daljini se vidi tanak oblačni sloj cirostratusa (sl, 2).

Povratak na sve galerije posjetitelja