Fotografije posjetitelja

Franjo Novosel

Fotoaparat: SONY DSLR-A100
Na 18 Franjinih fotografija vidimo: kumulus mediokris i altokumulus nastao razvlačenjem kumulusa (sl. 1), pogled s litice na polja u podnožju. Vjerojatno se radi o rupama između kumulusa čija je podnica ispod razine fotografa (sl. 2), kumulus mediokris od dnevne konvekcije (sl. 3), donji sloj oblaka je altokumulus dok je iznad njega altostratus u debljanju (sl. 4), u dolinu se zavukao stratus dok se u daljini vidi sltokumulus i iznad njega altostratus (sl. 5), zalazak sunca sa Zavižana, a osim cirusa fibratusa uočavamoi male stratokumuluse nastale razvlačenjem kumulusa (sl. 6), pogled sa Zavižana prema Krku i cijelom arhipelagu, ali navečer. Oblaci su cirusi fibratusi (sl. 7), pogled sa Zavižana prema Krku i cijelom arhipelagu. Oblaci koji se mogu uočiti su cirusi fibratusi i također se može vidjeti lokalna cirkulacija u kanalima (sl. 8), vjetar se poigrao sa svježe napadanim suhim snijegom (sl. 9), oblak na vrhu slike je altokumulus opacus, dok je sloj niže stratokumulus (sl. 10), snijeg na navjetrinskoj strani drveta (sl. 11), dubok snijeg na inju (sl. 12), snijeg na Samoborskom gorju (sl. 13), iInje (sl. 14), još jedan pogled sa Zavižana prema Lošinju. Oblaci na vrhu slike su altokumulusi opacus, a u daljini se naziru kumulusi (sl. 15), planinarski dom na vrhu brda, iza njega altokumulus stratiformis translucidus (sl. 16), kumulus mediokris iznad kojeg se vide cirusi fibratusi (sl. 17), pogleda s brda na maglu ili stratus u kotlini. Gore je cirus fibratus (sl. 18)

Povratak na sve galerije posjetitelja