Fotografije posjetitelja

Lili Bašić

Fotoaparat: Canon digital ixus 40
– zalazak sunca snimljen u dalekoj Finskoj, a svijetlosmeđi oblaci koji su se nadvili nad Helsinki su kumulusi fraktusi i altokumulusi (sl. 2),
– kumulus mediokris (grudasti oblak) i iznad njega altokumulus lentikularis (sl. 3),
– more i barka mala… bez nevere! Oblaci iznad su altokumulusi stratiformisi dok se iznad (lijevo pri vrhu slike) vidi pruga cirusa fibratusa (sl. 4),
– kumulusi mediokrisi dok se lijevo u pozadini vidi bijeli cirostratus (sl. 5%,
– altokumulusi i altostratusi (sl. 6)
– kumulusi humilisi i cirostratus fibratus iznad Kupresa (sl. 7),
– planinska fotografija snimljena u francuskim Alpama s vrha Aiguille du Midi (3842 m) 24. rujna 2008. godine. Uz impresivan pogled s vrha, tu su i slabo razvijeni dnevni kumulusi (sl. 8),
– nebo prekriveno altokumulusima i altostratusima, a ispod njih je ostala pruga kumulusa mediokrisa (sl. 9 i 10),
– debljanje altokumulusa, a iza njega se pojavila i virga (sl. 11),
– kumulusi mediokrisi spojeni u prugu, lijevo je mali altokumulus lentikularis (sl. 12 i 13)
– kumulonimbus (desno), dok njemu nasuprot stoji kumulus mediokris koji je vjerojatno kreiran hladnom silaznom strujom kumulonimbusa. Na vrhu fotografije je tanak sloj cirokumulusa lentikularisa (sl. 14),
– zalazak sunca praćen altokumulusom opakusom te nekoliko žućkastih cirusa fibratusa (sl. 15),
– sunce je zašlo „u more“, a oblaci koji su prekrili dio neba su odozdo prema gore: altokumulus translucidus i na vrhu cirusi fibratusi i spisatusi (sl. 16)
– pijavice iznad Dubrovnika (sl. 17),
– u zaleđu smokve koja odbacuje lišće vidi se pruga altokumulusa i nekoliko kumulusa koji se raspadaju. Fotografija je snimljena 07.09.2007. u Dubrovačkom Primorju (sl. 18)

Povratak na sve galerije posjetitelja