Fotografije posjetitelja

Matko Benković

Fotoaparat:
– pojava mamatusa na bazi kumulonimbusa ili altostratusa kumulonimbogenitusa ukazuje na pojačanu nestabilnost i turbulenciju na bazi oblaka (sl. 1 i 2),
– snijeg u Makarskoj i okolici (sl. 3, 4 i 5)
– kaotično nebo iznad Makarske snimljeno 6. svibnja 2008. godine (sl. 6 i 7).

Povratak na sve galerije posjetitelja