Fotografije posjetitelja

Melita Vedriš

Fotoaparat:
Serija mamatusa zabilježena u jesen 2008. godine u Novigradu nakon pljuska (sl. 1 – 4)

Povratak na sve galerije posjetitelja