Fotografije posjetitelja

Miho Bošković

Fotoaparat: Olympus-u830,S830
– pijavica koja je 16. travnja 2008. godine poharala dubrovačko područje, a koju je Miho uhvatio u Ćilipima.

Povratak na sve galerije posjetitelja