Fotografije posjetitelja

Nenad Kokotović

Fotoaparat: Canon D60
– orografski oblak. Pri prelasku preko orografske prepreke, brda ili planine, zrak se diže te mu padaju tlak i temperatura, a rastu volumen i relativna vlažnost. Ukoliko navedene veličine zadovolje uvjete kondenzacije, prepreka će dobiti oblačnu kapu (sl. 1),
– večernji altokumulusi koji često najavljuju promjenu vremena (sl. 2),
– tri munje, dvije oblak-zemlja, a jedna oblak-oblak (sl. 3)
– slika večernjih altostratusa i altokumulusa. U prvom planu se vidi razvučeni prozirni stratus (sl. 4),
– kumulusi humilisi na kristalno plavome nebu (sl. 5).

Povratak na sve galerije posjetitelja