Fotografije posjetitelja

Višnja Marinković

Fotoaparat: Kodak Easy Share CX 7300
– klasičan zalazak sunca s večernjim altokumulusima i altostratusima koji svijetle obasjani suncem ispod horizonta (sl. 1),
– još jedan zalazak sunca, ovaj put sunce zaklanjaju cirusi fibratusi, a iznad otočića se vidi malo altokumulusa (sl. 2),
– Stratokumulusi koji djelomično zaklanjaju suncenastali razvlačenjem kumulusa nakon što je sunce počelo zalaziti te je konvekcija oslabila (sl. 3),
– kumulus moediokris, s njegove lijeve strane duga na kiši (sl. 4).

Povratak na sve galerije posjetitelja