Čitaonica | Aktualnosti | Meteorologija

Dani vraških vrućina – apsolutno najviše izmjerene temperature zraka u Hrvatskoj

06.07.2015. | Đurđica Marković

U danima poput ovih, kada se čini da vrućini nema kraja, često se u svakodnevnom razgovoru može čuti tvrdnja „kako nikada nije bilo ovako vruće“. No, je li tome zaista tako?

Odgovor na pitanje da li je tome zaista tako daje fotografija s tablicom apsolutno najviših vrijednosti temperatura zraka izmjerenih na glavnim meteorološkim postajama u zemlji u nastavku.

apsolutni maksimumu

Sve temperature navedene u tablici izmjerene su prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, u hladu meteorološke kućice.

Svi navedeni apsolutni maksimumi izmjereni su u srpnju i kolovozu. U tablici su posebno istaknuti temperaturni rekordi od 40,0°C i više (crveno), između 35,0 °C i 39,9°C (narančasto) te između 30,0°C i 34,9°C (žuto). Osim Ploča i Rijeke sve ostale postaje s izmjerenim apsolutnim maksimumom temperature od 40°C i više su kontinentalne postaje. Također u tablici su istaknuti dani 5. 7. 1950. (zeleno) i 24. 8. 2012. (plavo) kada je na čak pet postaja izmjeren apsolutni maksimum temperature. Godina 2012. je godina s najviše (osam) temperaturnih rekorda. Iako je većina apsolutnih maksimuma (na 23 postaje) izmjerena u 21. stoljeću, najstariji izmjereni temperaturni maksimum na glavnoj meteorološkoj postaji je onaj od 30. 7. 1947. za postaju Gospić i iznosi 38,7°C.

Prema podacima iz tablice, do sada najviša apsolutna temperatura zraka izmjerena na taj način zabilježena je 4. kolovoza 1981. godine u Pločama i iznosi, 42,8°C.

Izvor: DHMZ