Čitaonica | Meteorologija | Zanimljivosti

Indikatori globalnih klimatskih promjena (treći dio)

30.05.2014. | Đurđica Marković

Ako niste, pročitajte i prethodne tekstove. Za prvi dio kliknite ovdje, a za drugi ovdje.

Ljudski utjecaj

Dakle, već je rečeno da mnogi dokazi podupiru tezu da ljudske aktivnosti imaju značajnu ulogu u globalnom zagrijavanju. Kako se to može vidjeti?

Klimatski modeli i opažanja klime

human-and-natural-influences

Globalni klimatski modeli pokazuju utjecaj ljudi na promjene globalne temperature. Na slici je plavom bojom označena krivulja koja pokazuje izračun modela za vrijednosti globalne temperature kada ne bi bilo ljudskog utjecaja, odnosno kada se u obzir uzmu samo prirodna forsiranja. Roza boja označava izračun modela kad se na prirodna forsiranja doda i utjecaj ljudskih aktivnosti. I, na kraju, crnom su bojom označena mjerenja u zadnjih stotinu godina.
Bliske vrijednosti crne i roze krivulje, odnosno modeliranih i opaženih vrijednosti navode na zaključak da se zagrijavanje prisutno zadnjih pedesetak godina ne može objasniti samo prirodnim promjenama već da je glavni uzrok čovjek.

Koncentracija ugljičnog dioksida

800k-year-co2-concentration

Unazad posljednjih 800 000 godina prirodni faktori su utjecali na promjene koncentracije ugljičnog dioksida u atmosferi i ta koncentracija se kretala od oko 170 do oko 300 ppm (parts per million). Od početka industrijske revolucije koncentracija CO2 je porasla za otprilike 35%. U posljednjih nekoliko desetljeća, oko 80% ljudskih emisija CO2 dolazi od sagorijevanja fosilnih goriva dok je ostatak posljedica deforestizacije i agrikulture. Bez jačih mjera kontrole ispuštanja CO2 u atmosferu projekcije za kraj ovog stoljeća daju dvostruko do trostruko veće koncentracije CO2 nego što je zabilježeno unazad 800 000 godina.

Sunčeva energija

solar-variability

Količina energije pristigle sa sunca na vrh naše atmosfere prati svoj prirodni jedanaestogodišnji ciklus u kojem se povećava i smanjuje, ali sveukupno gledano ne dolazi do značajnih promjena. U tom istom razdoblju (sunčeva energija na vrhu atmosfere se mjeri satelitima od 1978.) vidljivo je povećanje globalne temperature. Iz ove je slike vidljivo da je vjerojatnost da je povećanje globalne temperature uzrokovano sunčevim utjecajem veoma mala.

Izvor: NOAA.