Čitaonica | Meteorologija | Zanimljivosti

Jutarnje inverzije i toplinski otoci

27.05.2017. | Nebojša Subanović

Na jutrošnjoj temperaturnoj slici kontinentalne Hrvatske mogle su se uočiti dvije pojave: jutarnja inverzija i toplinski otok.

Temperaturna inverzija je pojava kada temperatura s visinom raste, za razliku od „normalne“ situacije kada pada. Jutros se ta pojava mogla uočiti na temperaturama postaja Bilogora, Daruvar i Bjelovar. Radarski centar Bilogora se nalazi na 270 m nadmorske visine te je jutros u 6 sati na njoj izmjerena temperatura od 14°C. Mjerna postaja Daruvar se nalazi na 161 m i na njoj je izmjereno tek 9°C dok je u Bjelovaru, koji je na 141 m nadmorske visine, izmjereno 11°C. Vrlo lijep primjer temperaturne inverzije.

Dva su najčešća uzroka temperaturnih inverzija, koje, načelno, ne moraju biti samo jutarnje. Prvi je noćno radijacijsko ohlađivanje tla, a time i prizemnog zraka kod mirna vremena, a drugi je dotok hladnog zraka pri tlu ili toplog po visini.

Toplinski otok je pojava „neprirodnog“ porijekla. Radi se o zagrijavanju zraka iznad većih urbanih cjelina, drugim riječima, veliki gradovi griju zrak iznad sebe. Time gradovi stvaraju neku vrsta mjehura zagrijanog zraka iznad grada. Jutros se to moglo vidjeti u Zagrebu. U 6 sati je na mjernoj postaji Maksimir izmjereno 15, a na postaji Grič čak 17°C dok je u gotovo cijeloj nizinskoj sjeverozapadnoj i istočnoj Hrvatskoj bilo 10 do 13°C!

Dva su najčešća načina kako gradovi „griju“ atmosferu iznad sebe. Zimi je to zbog grijanja građevinskih objekata pa dio topline „bježi“ van te se može primijetiti tijekom cijelog dana. U toplom dijelu godine građevinski objekti, koji su se zagrijali tijekom toplog dana noću isijavaju toplinu i griju atmosferu. U tom slučaju su toplinski otoci „uočljivi“ samo tijekom noći i jutra. U ekstremnim ljetnim situacija se urbani toplinski otoci mogu održati tijekom cijeloga dana zbog jakog zagrijavanja asfalta i tamnih gradskih krovova.