Čitaonica | Aktualnosti | Meteorologija

Kakva nam je bila 2016.?

10.01.2017. | Nebojša Subanović

Siječanj je mjesec u kojem se podvlače crte i analizira se prethodna godina. Sukladno tome i portal www.meteo-info.hr odlučio je podvući crtu i napraviti malu analizu prošle godine.

Obradili smo temperaturu, oborinu i vjetar te vedre i oblačne dane za mjerne postaje Zagreb Maksimir, Osijek Čepin, Gospić, Rijeku Kozala, Split Marjan te Dubrovnik Gorice.

ZAGREB MAKSIMIR

Krivulja srednje dnevne temperatura zraka ima očekivani oblik uz nekoliko pikova tijekom hladnog dijela godine.

2016

Krivulja srednje mjesečne temperature zraka ima posve očekivani oblik, maksimum u srpnju i minimum u prosincu.

Apsolutni godišnji maksimum od 34,5°C izmjeren je 12 srpnja, a apsolutni minimum od -9,3°C 19. studenog.

Tijekom 2016 u Zagrebu je palo 868 mm oborina, najkištoviti mjesec je bio rujan s 137,4 mm, a najkišovitiji dan 15. veljače s 35 mm oborina. Oborine su padale 134 dna u godini.

Vedrih je dana bilo 34, a oblačnih 102.

Grafikon vjetra pokazuje uobičajeni oblik za Zagreb:

OSIJEK ČEPIN

Grafikon srednjih dnevnih temperatura zraka na mjernoj postaji Osijek Čepin pokazuje kako je druga polovica godine bila nešto malo toplija od prve.

Takva se slika vidi i na grafikonu srednje mjesečne temperature zraka. Najtopliji mjesec je bio srpanj, a najhladniji prosinac.

Apsolutni godišnji maksimum od 35,3°C izmjeren je 12. srpnja, a apsolutni minimum od -12,14. siječnja.

Tijekom prošle godine na mjernoj postaji Čepin palo je 711,3 mm oborine, najkišovitiji mjesec je bio srpanj s 112,5 mm, a najkišovitiji dan 16. srpanj sa 77 mm.

Kišnih dana je bio 135, vedrih 60, a oblačnih 70.

Grafikon vjetra pokazuje kako su najučestaliji smjerovi vjetra bili iz istočnog i sjeverozapadnog kvadranta.

GOSPIĆ

Grafikon srednjih dnevnih temperatura zraka pokazuje dosta velikih oscilacija, posebice u hladnom dijelu godine.

Grafikon srednjih mjesečnih temperatura ima prilično očekivani oblik, najtopliji mjesec je očekivano bio srpanj, a najhladniji prosinac.

Najviša dnevna temperatura zraka od 31,9°C izmjerena je 30. srpnja, a najniža od -14,4 6. studenog.

U Gospiću je lani palo 603mm oborine, najviše u veljači, 284,1mm, a najkišovitiji j dan bio 6. studenog s 83 mm.
Oborine su padale 158 dana, vedrih je bilo samo 44, a oblačnih 104.

Iz grafikona učestalosti vjetra je vidljivo kako je najčešće puhao sjeverac, na najjači vjetar od 8 m/s je zabilježen iz smjera 210 (jugozapad) i to 6. studenog u 20 sati.

RIJEKA KOZALA

Grafikon srednje dnevne temperature zraka za mjernu postaju Rijeka Kozala ne pokazuje neke velike oscilacije, izuzev kraja siječnja kada je nakratko naglo zatoplilo, a takva se situacija ponovila početkom prosinca.

Grafikon srednje mjesečne temperature zraka pokazuje očekivani oblik s najtoplijim mjesecom srpnjem i najhladnijim siječnjem.

Apsolutni temperaturni maksimum od 34,9°C zabilježen je 30. srpnja, a apsolutni minimum od -2,7 19. siječnja.

U Rijeci je tijekom 2016 palo 979,5 mm oborina, najviše u studenom, 486,6 mm, a najkišovitiji dan j bio 11. studenog sa 102mm oborina.

Bilo je 147 dana s oborinom, 46 vedrih i 124 oblačna dana.

Grafikon učestalosti vjetra pokazuje kako je najčešće puhalo iz sjevernog i sjeveroistočnog kvadranta, a dosta su bili zastupljeni i južni te jugozapadni vjetrovi.
Najveća brzina od 14m/s iz smjera 340 (sjever-sjeverozapad) zabilježen je 14. kolovoza u 19 sati.

SPLIT MARJAN

Grafikon srednjih dnevnih temperatura zraka na postaji Split Marjan također ne pokazuje veće oscilacije, izuzev naglog skoka temperature u drugoj polovici siječnja te tijekom prosinca.

Grafikon srednjih mjesečnih temperatura zraka pokazuje kako je najtoplije bilo u srpnju, a najhladnije u siječnju.
Apsolutni temperaturni maksimum od 36,1°C izmjeren je 23. lipnja, a minimum od -2°C 19. siječnja.

Na mjernoj postaji Split Marjan je lani palo 290,2 mm, najkišovitiji je bio studeni sa 128 mm, a dan 18. listopad sa 46mm oborine.
Kiša je padala 102 dna, vedrih je bilo 84, a oblačnih 58.

DUBROVNIK GORICA

Graf srednjih dnevnih temperatura zraka na postaji Dubrovnik Gorica pokazuje stalne oscilacije kraćeg trajanja.

Graf srednjih mjesečnih temperatura pokazuje kako je najtopliji mjesec bio srpanj, a kolovoz ga prati u stopu. Najhladnije je bilo u siječnju.

Apsolutni temperaturni maksimum od 35,1°C je izmjeren 24. kolovoza, a minimum od -0,7°C 19. siječnja.

U Dubrovniku je lani palo 1072 mm oborina, najviše u listopadu, 211,9 mm, a najkišovitiji je dan bio 10. lipanj sa 72,3 mm.

Kiša je padala 112 dana, vedrih je dana bilo 141, a oblačnih 59.

Grafikon vjetar pokazuje kako je najčešće puhalo jugo, a potom sjeverac. Najveća izmjerena brzina vjetra bila je 17m/s iz smjera 150 (jugoistok) 7. veljače.

Legenda vjetrova: 0-N (sjeverni vjetar), 45-NE (sjeveroistočni vjetar), 90-E (istočni vjetar), 135-SE (jugoistočni vjetar), 180-S (južni vjetar), 215-SW (jugozapadni vjetar), 270-W (zapadni vjetar), 315-NW (sjeverozapadni vjetar).