Čitaonica | Meteorologija

Kakve nas temperature očekuju u 21. stoljeću

11.06.2012. | Đurđica Marković

Bližimo se sredini lipnja, dani su topli,  u nekim dijelovima Hrvatske i vrući. Često čujemo „kako se takve vrućine u ovo doba godine ne pamte“. Je li to točno? Što će se događati s temperaturama zraka u ovom našem, 21. stoljeću?

Struka kaže da će ovo stoljeće obilježiti globalni porast temperature zraka. Pri tome se najveće zatopljenje može očekivati nad kopnom i u visokim zemljopisnim širinama sjeverne hemisfere zimi. Amplituda zatopljenja najmanja je nad oceanima na južnoj hemisferi.

Na donjoj slici prikazano je srednje godišnje zagrijavanje (promjena prizemne temperature zraka u °C) iz simulacija više modela prema B1 (gore), A1B (sredina) i A2 (dolje) scenarijima za tri razdoblja: 2011-2030 (lijevo), 2046-2065 (sredina) i 2080-2099 (desno). Zagrijavanje je izračunato u odnosu na razdoblje 1980-1999. (Izvor: Meehl i sur., 2007).

Srednje godišnje zagrijavanje (promjena prizemne temperature zraka u °C) iz simulacija više modela prema B1 (gore), A1B (sredina) i A2 (dolje) scenarijima za tri razdoblja: 2011-2030 (lijevo), 2046-2065 (sredina) i 2080-2099 (desno). Zagrijavanje je izračunato u odnosu na razdoblje 1980-1999. Izvor: Meehl i sur., 2007.

Za procjenu promjene klime u budućnosti stručnjaci trebaju definirati buduće emisije ugljikovog dioksida (CO2) i drugih stakleničkih  plinova u atmosferu. Zato je Međuvladin panel za klimatske promjene (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) u svom Posebnom izvješću o emisijskim scenarijima definirao scenarije emisije stakleničkih plinova uzimajući u obzir pretpostavke o budućem demografskom, socijalnom, gospodarskom i tehnološkom razvoju na globalnoj i regionalnoj razini. S obzirom da razvoj nije moguće točno predvidjeti, scenariji su podijeljeni u četiri grupe mogućeg razvoja svijeta u budućnosti:

A1

Scenarij A1 predviđa budući vrlo brzi gospodarski rast te rast globalne populacije koja će biti najveća sredinom 21. stoljeća. Ova grupa scenarija predviđa brzo uvođenje novih i učinkovitijih tehnologija te značajno smanjenje regionalnih razlika u dohotku stanovnika. A1 scenarij razvija se u tri skupine koje opisuju alternativne smjerove tehnoloških promjena u energetskom sustavu.

  • A1FI – naglasak je na intenzivnom korištenju fosilnih izvora energije
  • A1T – dominira izostanak fosilnih izvora energije
  • A1B – predviđa uravnoteženo korištenje izvora energije.

A2

Svijet u budućnosti karakterizira velika heterogenost sa stalnim povećanjem svjetske populacije. Gospodarski razvoj, kao i tehnološke promjene, regionalno su orijentirani i sporiji nego u drugim grupama scenarija.

B1

Ova grupa scenarija predviđa uvođenje čistih tehnologija s naglaskom na globalna rješenja gospodarske, socijalne i ekološke održivosti. Populacija je najbrojnija sredinom 21. stoljeća, a nakon toga opada (slično kao u A1 grupi).

B2

Svijet je u budućnosti orijentiran prema zaštiti okoliša i socijalnoj jednakosti, no naglasak je na lokalnim rješenjima gospodarske i socijalne održivosti te održivosti okoliša. Gospodarski razvoj je srednje razine, a tehnološke promjene su sporije i raznovrsnije nego u B1 i A1 grupama scenarija. Ovaj scenarij predviđa kontinuirano povećanje svjetske populacije po stopi nižoj nego u A2 grupi.