Čitaonica | Meteorologija

Kakvo bismo vrijeme imali na Uranu

28.02.2011. | Đurđica Marković

Uran je sedmi planet sunčevog sustava i ima izrazito različitu atmosferu od ostalih plinovitih planeta. Većinom se sastoji od vodika i helija i vrlo nestalnih spojeva kao što su voda, amonijak i metan. Uran za razliku od Saturna i Jupitera nema ovojnicu od metalnog vodika već je obavijen supergustim oceanom od amonijaka, vode i metana. Često se Uran i Neptun stavljaju u posebnu skupinu velikih planeta, u ledene planete.

Metan iz atmosfere apsorbira crvenu svjetlost i zato je uran plavozelen.

Daljinska istraživanja su dosegla 300km ispod vrha atmosfere gdje je tlak 1000hPa (isto kao i na Zemlji), a temperatura 46°C.

Atmosfera se može podijeliti u 3 sloja: troposfera, stratosfera i termosfera.

Troposfera je najniži i najgušći dio atmosfere, a za njega je karakteristično da s visinom temperatura pada, na dnu troposfere temperatura je 46°C a na vrhu -220°C. Najniža zabilježena temperatura je na 25° južne geografske širine.

Troposfera ima vrlo složenu strukturu oblaka, najniži su vodeni oblaci, zatim ide sloj oblaka od amonij hidrosulfida, pa sloj od amonijaka ili hidrogena i na kraju oblaci od metana na samom vrhu troposfere. Troposfera je najdinamičniji dio Uranove atmosfere gdje puše jak vjetar (mlazna struja), a prisutni su i konvektivni procesi. Slično kao na Zemlji postoje i sezonske promjene. Vjetar na umjerenim širinama puše u smjeru rotacije Urana (kao na Zemlji) i postiže brzinu 144-576km/h (na Zemlji 180km/h).

U stratosferi temperatura raste s visinom i apsorpcijom sunčeva ultraljubičastog i infracrvenog zračenja doseže čak 527°C. Etan i acetilen se kondenziraju u nižim slojevima stratosfere i tropopauze te formiraju magličast sloj koji je djelomično odgovoran za nezanimljiv izgled Urana.

S obzirom da je atmosfera na Uranu gusta, vertikalno miješanje je slabo pa je Uran hladniji od ostalih velikih planeta.