Čitaonica | Meteorologija

Klimatolozi potvrdili: svibanj 2013. topliji i kišovitiji od uobičajenog

07.06.2013. | Đurđica Marković

temp_svibanj 2013

Analiza temperaturnih anomalija za svibanj 2013. godine pokazuje da su gotovo u cijeloj Hrvatskoj srednje mjesečne temperature zraka bile iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. Izuzetak čine Knin, Rijeka i Zavižan gdje je srednja mjesečna temperatura zraka bila niža, a u Šibeniku i Pargu jednaka višegodišnjem prosjeku. Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0.9°C u Kninu do 1.1°C u Dubrovniku.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2013. godine opisane su sljedećom kategorijama: toplo (rubni dio južnog Jadrana), hladno (šire područje Knina) i normalno (preostali dio Hrvatske).

I kiše je bilo više nego što je uobičajeno u mjesecu svibnju

Analiza količina oborine za svibanj 2013. godine koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine bile većinom iznad višegodišnjeg prosjeka. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za svibanj 2013. godine nalaze u rasponu od 71% višegodišnjeg prosjeka u Sisku (58.0 mm) do 286% tog prosjeka u Hvaru (117.9 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2013. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (šire područje Poreča), normalno (dio sjeverne i istočne Hrvatske te dio srednjeg južnog Jadrana s pripadnim zaleđem), vrlo kišno (šire područje Osijeka te dijelovi sjevernog, srednjeg i južnog Jadrana) i kišno (preostali dio Hrvatske).

oborine_svibanj 2013

Izvor: DHMZ