Čitaonica | Meteorologija

Krepuskularne zrake

03.11.2011. | Đurđica Marković

Često nam šaljete fotografije zalaska Sunca za našu meteo- galeriju. Te fotografije su uvijek iznenađujuće lijepe i sve su različite,  iako je motiv isti. Osobito su efektne zrake svjetlosti koje se šire od Sunca. Ako ih primjećujemo u vrijeme zore ili sumraka, nazivamo ih krepuskularnima (latinska riječ crepusculum znači sumrak).

Krepuskularne zrake izgledaju kao da se šire iz jedne točke na nebu, ali su u stvari gotovo paralelne (Sunce je dovoljno daleko od Zemlje da njegove zrake na nju stižu sve pod približno istim kutem pa ih možemo smatrati paralelnima). Razlog što one izgledaju kao da divergiraju je u perspektivi – dvije paralelne linije u daljini izgledaju kao da su spojene.

No, kako nastaju? Sunčeve zrake vidimo zbog toga što u atmosferi dolazi do raspršenja svjetlosti na molekulama zraka i primjesama poput aerosola, prašine i vodene pare. No, kad bi se svjetlost samo raspršila, vidjeli bi oko izlazećeg ili zalazećeg Sunca narančasto – crvene nijanse. Kad promatramo  Sunčeve zrake, osim crvenkastih nijansi možemo primjetiti i tamnija područja. To su u stvari sjene koje potječu od oblaka ili planina. Ako na horizontu nema planina ni vidljivih oblaka, a postoje Sunčeve zrake, stvaraju ih jako udaljeni oblaci.

Za crvenkaste nijanse krepuskularnih zraka, kao i zalaska Sunca, odgovorno je raspršenje u atmosferi. Sunčeve zrake moraju do Zemljine površine, dakle do našeg oka, preći dulji put kad je Sunce nisko nad horizontom nego kad se ono nalazi visoko na nebu. Na molekulama zraka se najprije rasprše plava i ljubičasta svjetlost (zato je nebo plavo kad je Sunce iznad horizonta) i do nas u vrijeme izlaska ili zalaska Sunca dopire samo svjetlost duljih valnih duljina, dakle narančasta i crvena.

Osim Sunčevih zraka koje vidimo za vrijeme izlaska i zalaska Sunca, postoje i one koje izgledaju kao da se Sunce probija kroz oblake. Pomoći njih možemo još bolje shvatiti nastanak efekta zraka jer upravo to i vidimo: zrake (stupce svjetlosti koja potječe od Sunca) koje se probijaju kroz rupe u oblacima i tamnija područja koja su evidentno sjena od oblaka.

Kad na nebu primjetite krepuskularne zrake okrenite se leđima prema Suncu. Možda ćete vidjeti kako antikrepuskularne zrake konvergiraju u antisolarnoj točki. Antisolarna točka je točka na nebeskoj sferi točno nasuprot Suncu. Antikrepuskularne zrake su zapravo produžetak krepuskularnih zraka preko cijele nebeske sfere, koje se zbog perspektive čine kao da konvergiraju u antisolarnoj točci.