Čitaonica | Aktualnosti | Meteorologija | Zanimljivosti

Nad Hrvatskom niska nulta izoterma, iako smo u ljetu

27.06.2013. | Nebojša Subanović

sunce se radja

Nulta izoterma naziv je u  meteorologiji  za plohu koja spaja sve točke atmosfere na kojima je temperatura 0°C. U svakodnevnom životu njena visina postaje značajna kada se spusti vrlo nisko ili padne “ispod zemlje”, odnosno, ne postoji kao takva jer je temperatura zraka na tlu negativna.

Planinarima i letačima ona može biti značajna i tijekom cijele godine.

U toplom dijelu godine, dakle, od kraja proljeća pa do početka jeseni, nulta se izoterma iznad naših krajeva nalazi na visinama od 3500-4500 metara nadmorske visine.

Međutim, ovih se dana nulta izoterma značajno spustila. Na karti prognostičkog modela WRF se vidi kako se ona mjestimice spustila ispod 2500m!

nulta_izoterma_012 nulta_izoterma_037

Razlog tome je hladna advekcija – dotok hladnog zraka, na visinama od oko 3000 m, što je vidljivo na karti vjetrova.

 vjetar700_015