Čitaonica | Meteorologija

Određivanje vidljivosti noću

11.11.2011. | Đurđica Marković

Pitate li se što je s vidljivošću u mraku? Ima li je uopće i ako ima, kako se određuje noću?
Po svojoj definiciji,  vidljivost je najveća udaljenost pri kojoj se crni objekt prikladnih dimenzija smješten pri tlu može raspoznati na svijetloj podlozi.  Budući da se meteorološka vidljivost zasniva na prozirnosti zraka, ukoliko je zrak noću i danju isti, i vidljivost je ista.

Nakon zalaska sunca osvijetljenost se znatno smanjuje te je otežano određivanje vidljivosti. Noću se ne uzimaju u obzir udaljenosti na kojima se predmeti vide, već se vidljivost određuje prema svjetlosnim izvorima čija je udaljenosti i jakost poznata, tzv. noćnim reperima.

Noću je vidljivost definirana kao udaljenost pri kojoj se svjetlo od 1000 kandela razaznaje na neosvijetljenoj tamnoj podlozi.

Svjetlosni reperi se biraju ili postavljaju na istim udaljenostima kao i dnevni, a najbolje služe obične žarulje kojima se zna jakost. Jakost žarulje u vatima se pomnoži s 1.7 i dobije se jakost u kandelama. Bitno je napomenuti da recimo svjetionik na moru nije najbolji izbor noćnog repera osim ako bljesak ne traje ujednačeno barem 2 sekunde.

Kada se noću odredi koji se svjetlosni reper vidi, pomoću posebnog dijagrama na kojem su ucrtane jakosti svjetlosnih repera u kandelama i udaljenosti na kojima se oni vide, određuje vidljivost.

Ukoliko ne postoje svjetlosni reperi, koriste se dnevni reperi no tako određena vidljivost samo je približna.