Čitaonica | Meteorologija | Zanimljivosti

Ono što se nikada niste pitali niti vas je zanimalo: koliko je zaista vode u atmosferi?

14.01.2017. | Nebojša Subanović

Moj kolega Bero, inače cijenjeni energetičar, već me neko vrijeme tenta s idejom, ili bolje rečeno problemom vode kao najjačeg stakleničkog plina u atmosferi. Naravno, sve je to bilo potaknuto razgovorima o globalnom zagrijavanju i utjecaju stakleničkih plinova.

Ono što je činjenica je da je vodena para najjači staklenički plin,  odgovoran za 60% zagrijavanje Zemlje.

No, ono što je također činjenica jest da vodena para ne diktira globalnu temperaturu iz jednog jednostavnog razloga: maksimalna količina vodene pare koja se može „ugurati“ u neki volumen zraka ovisi o njegovoj temperaturi. Sve „preko toga“ će atmosfera izbaciti u obliku tekuće vode ili leda. I tu vrijedi jednostavno pravilo: maksimalna količina vodene pare koja se može nalaziti u nekoj masi zraka je proporcionalna njegovoj temperaturi.

Ali iz tih razgovora proizašlo je jedno drugo pitanje koje si nikada ne postavljamo pa na njega ni ne odgovaramo i nekako kao da nas baš i ne zanima: koliko stvarno ima vodene pare u atmosferi? Ili, koliko to stvarno u atmosferi ima vode u obliku vodene pare.

I ne budi lijen, napravio sam analizu količine vodene pare, koliko grama vode ima u jednom kilogramu zraka, za mjernu postaju Maksimir u razdoblju 2000-2016. godine. Obrađeni su termini 6, 12 i 18 sati UTC (univerzalno planetarno vrijeme). Količina vodene pare je računata iz temperature i rosišta uz aproksimaciju da je parcijalni tlak vodene pare zanemarivo mali u odnosu na atmosferski tlak. Funkcija ima najmanju grešku za T=20°C.

I sada znate! Na mjernoj postaji Zagreb Maksimir je tijekom zadnjih 17 godina na visini 2 m iznad tla bilo između 1 i 18 grama vodene pare u kilogramu zraka! Srednja vrijednost kroz tih 17 godina je bila 6,6 grama vodene pare po kilogramu zraka!