Čitaonica | Meteorologija

Ovogodišnje proljeće toplije i kišovitije od višegodišnjeg prosjeka

07.06.2013. | Đurđica Marković

collage_naslovnica

Prema analizi temperatura i kločina oborina Državnog hidrometeorološkog zavoda, proljeće 2013. godine bilo je većinom toplije i kišovitije od višegodišnjeg prosjeka.

Srednje temperature zraka na sezonskoj skali (proljeće) su gotovo na cijelom području Hrvatske bile više od odgovarajućeg višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. Izuzetak čini Ogulin sa srednjom proljetnom temperaturom zraka (ožujak, travanj, svibanj) neznatno nižom od prosjeka dok je u Daruvaru ta vrijednost bila jednaka spomenutom prosjeku. Odstupanja srednje proljetne temperature zraka su se kretala od -0.1°C u Ogulinu do 1.3°C u Lastovu.

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za proljeće 2013. godine opisane su sljedećim kategorijama: toplo (šire područje Slavonskog Broda te sjeverni, srednji i dio južnog Jadrana s pripadnim zaleđem), vrlo toplo (Lastovo) i normalno (preostali dio Hrvatske).

temp_proljece 2013

I kiše je bilo više nego što je uobičajeno za proljetni dio godine

Analiza proljetnih količina oborine izraženih u % prosječnih vrijednosti (1961.-1990.) pokazuje da su na svim analiziranim postajama količine oborine bile više od prosjeka. Količine su se kretale od 104% proljetnog prosjeka u Slavonskom Brodu do 200 % prosjeka u Rijeci.

Prema raspodjeli percentila oborinske prilike za proljeće 2013. godine svrstane su u sljedeće kategorije: normalno (šire područje Daruvara, Poreča i Slavonskog Broda), kišno (dio sjeverne, središnje i istočne Hrvatske te dio južnog Jadrana (otoci Vis i Lastovo)), ekstremno kišno (dio sjevernog i srednjeg Jadrana s pripadnim zaleđem) i vrlo kišno (preostali dio Hrvatske).

oborine_proljece 2013