Čitaonica | Meteorologija

Što utječe na vidljivost

11.11.2011. | Đurđica Marković

Vidljivost je vrlo važan meteorološki parametar za sve oblike prometa – cestovni, pomorski  i zračni.  Najčešći uzroci njenog  smanjenja su polutanti u zraku te sitne kapljice povezane s visokom vlažnošću. Meteorološke postaje izvještavaju takvu smanjenu vidljivost kao suhu mutnoću, odnosno sumaglicu. Definicija magle je vidljivost smanjena na manje od 1000 metara, dok je sumaglica vidljivost smanjena na udaljenost od 1 do 10 kilometara.

 Vidljivost manja od 100 metara se najčešće u izvještajima navodi kao vidljivost od 0 metara.

I dim te pješčane oluje ili šumski požari mogu znatno smanjiti vidljivost, čime je svaki oblik vizualnog prometa potpuno onemogućen.

Uvjeti smanjene vidljivosti javljaju se i pri jakoj kiši te mećavi koja u svojoj osnovnoj definiciji osim snijega i jakog vjetra ima i smanjenu vidljivost, no u takvim uvjetima je cestovni oblik prometa dodatno otežan jer su i ceste mokre i skliske ili pak zaleđene.