Čitaonica | Meteorologija

Svibanj 2012. očima meteorologa

08.06.2012. | Đurđica Marković

Često se u svakodnevnim razgovorima čuje “kako vrijeme nikada nije bilo “takvo. Jesu li te tvrdnje opravdane, ili nam se tako samo čini, najbolje je prosuditi prema izvješćima stručnjaka koji se bave praćenjem vremena. A evo što oni kažu o svibanjskim vremenskim prilikama u našoj zemlji.

Odstupanje srednje temperature zraka u svibnju 2012. godine

Analiza temperaturnih anomalija za svibanj 2012. godine pokazuje da su u cijeloj Hrvatskoj izuzevši Knin i Šibenik srednje mjesečne temperature zraka bile više od višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. U Šibeniku je srednja mjesečna temperatura zraka bila jednaka višegodišnjem prosjeku, dok je u Kninu zabilježeno neznatno negativno odstupanje od spomenutog prosjeka. Temperaturna odstupanja srednje mjesečne temperature zraka bila su u rasponu od -0.5 °C u Kninu do 1.2 °C u Varaždinu i Zagrebu (Grič).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za svibanj 2012. godine svrstane su u dvije kategorije: toplo (dio sjeverozapadne Hrvatske te dio sjevernog Jadrana i zaleđa) i normalno (preostali dio Hrvatske).

temperature u svibnju RH

temperature u svibnju RH

Odstupanje količine oborine za svibanj 2012.

Analiza količina oborine za svibanj 2012. godine koje su izražene u % višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) pokazuje da su količine oborine u kontinentalnoj Hrvatskoj uglavnom bile iznad višegodišnjeg prosjeka. Na Jadranu je na podjednakom broju postaja oborine bilo više odnosno manje od spomenutog prosjeka. Količine oborine za svibanj 2012. nalaze se u rasponu od 32% višegodišnjeg prosjeka u Šibeniku (15.7 mm) do 193 % tog prosjeka u Senju (193.7 mm).

Što se tiče oborine, prilike u Hrvatskoj u svibnju 2012. godine mogu se opisati sljedećim kategorijama: vrlo kišno (okolica Senja), kišno (šire područje Dubrovnika, Poreča i Varaždina te dio središnje i istočne Hrvatske), sušno (okolica Šibenika) i normalno (preostali dio Hrvatske).

oborine u svibnju 2012 u RH

oborine u svibnju 2012 u RH

Izvor: DHMZ