Čitaonica | Meteorologija | Zanimljivosti

Tople rijeke pridonose topljenju leda na Arktiku

14.03.2014. | Đurđica Marković

Novo NASA-ino istraživanje je pokazalo da tople rijeke koje se ulijevaju u Arktički ocean svakog ljeta doprinose topljenju arktičkog leda.
Istraživački tim koristio je satelitske podatke za određivanje površinske temperature riječne vode koja se ulijevala u Beaufortovo more tijekom ljeta 2012. godine. Primijetili su nagli dotok tople riječne vode u more koji je veoma brzo ugrijao površinski sloj oceana pojačavajući topljenje leda.

earth20140305-640

Prema riječima istraživača, utjecaj toplih riječnih voda se povećava, i to iz tri razloga. Prvo, ukupni volumen vode koja utječe u ocean se povećao. Drugo, sa zagrijavanjem kopna griju se i rijeke. I treće, s obzirom da led na Arktiku postaje sve tanji i razlomljeniji, sve je podložniji naglom topljenju.

Na Antarktici je situacija drukčija. Antarktika je zamrznuti kontinent koji nema velikih rijeka pa je ledeni pokrov u Južnom oceanu relativno stabilan, dok se arktički led u zadnjem desetljeću ubrzano smanjuje.

otapanje leda

Izvor: NASA.