Čitaonica | Meteorologija | Zanimljivosti

Zimske pijavice

29.01.2014. | Nebojša Subanović

O pijavicama najčešće slušamo krajem ljeta ili u jesen, ali proteklih dana su snimljene dvije pijavice u unutrašnjosti SAD-a pri temperaturama ispod nule. Kako je to moguće?

Kod nas pijavice obično nastaju kad je more još uvijek dosta toplo, pa pri prodoru hladne zračne mase postoji jako velika razlika u temperaturi između morske površine i zraka u visini. Iako su temperature u SAD-u veoma niske, pijavice su zabilježene iznad velikih jezera koja, iako hladna, se nisu dovoljno ohladila da bi se zamrznula. A poanta nije u temperaturi, nego baš u temperaturnoj razlici između zraka koji se nalazi odmah iznad “tople” vodene površine i osjetno hladnijeg zraka na visinama – u takvim, nestabilnim uvjetima dolazi do uzlaznog gibanja i formacije oblaka.

To, međutim, nije dovoljno. Potrebna je i rotacija, a nju se može dobiti ako nad jezerom puše povoljan vjetar koji će od te zračne mase iz koje se formiraju oblaci onda “napraviti” pijavicu.

slika
Izvor: weather.com