Čitaonica | Zanimljivosti

Hrvatsko meteorološko društvo obilježava 50. obljetnicu rada

07.05.2015. | Đurđica Marković

dunja Dana 11. svibnja 2015. godine u Zagrebu, u Kongresnom centru Kraš, Ravnice 48, s početkom u 16 sati, svečano će se obilježiti 50. obljetnica rada i djelovanja Hrvatskog meteorološkog društva. Hrvatsko meteorološko društvo je udruga profesionalnih meteorologa u Hrvatskoj čiji članovi žele doprinositi promicanju meteorološke znanosti i prakse te atmosferskih znanosti uopće. Važniji ciljevi Društva su promicanje i popularizacija meteorologije, senzibiliziranje javnog mnijenja o bitnim pitanjima struke, širenje primjene rezultata meteoroloških istraživanja u svim područjima društvenih i gospodarskih djelatnosti koje ovise o vremenu i klimi, poticanje razvoja sustava obrazovanja i znanstvenog usavršavanja meteorološkog osoblja. Poseban cilj koji se nameće u zadnje vrijeme je zaštita profesionalnog bavljenja meteorologijom te upozoravanje na moguće kobne posljedice ukoliko se javnosti nameću neprofesionalne meteorološke informacije. Da bi ostvarilo svoje ciljeve, Društvo izdaje znanstveno–stručni časopis “Hrvatski meteorološki časopis” te prema potrebi druge znanstvene, stručne ili popularne periodične i povremene publikacije ili knjige. Društvo surađuje s organizacijama i ustanovama koje se bave meteorologijom te s meteorološkim društvima i drugim srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu. Organizira predavanja i seminare radi unapređivanja stručne i znanstvene osposobljenosti članova Društva. Također organizira skupove i konferencije radi izlaganja stručnih i znanstvenih rezultata rada, analize stanja i utvrđivanja politike razvoja meteorološke djelatnosti uopće. Svečano obilježavanje 50. obljetnice rada i djelovanja bit će prilika za kratki povijesni pregled aktivnosti Društva u proteklih pedeset godina, osvrt na sadašnje stanje te kako mlađi naraštaji vide ulogu Društva u budućnosti. Istom prigodom, na prijedlog Upravnog odbora Društva, bit će dodijeljena i uručena priznanja za značajan doprinos radu i razvoju Društva zaslužnim pojedincima i organizacijama. Dodatne informacije o ovom za meterološku struku važnom događaju mogu se dobiti na broj telefona 0915464166 ili na info@meteohmd.hr Fotografija: Dunja Mazzocco Drvar