Čitaonica | Zanimljivosti

Patuljasti planet Pluton

28.02.2011. | Đurđica Marković

Pluton je do 2006. godine smatran  devetim planetom u Sunčevu sustavu. No, po novoj klasifikaciji, on i Haron su proglašeni patuljastim planetima.
Plutonova atmosfera se sastoji od tankog sloja dušika, metana i ugljik dioksida koji nastaje sublimacijom leda sa površine. Kako se Pluton u svojoj vrtnji udaljava od Sunca, atmosfera mu se smrzne i padne na površinu. Približavajući se Suncu, atmosfera ponovno sublimira.

Temperatura na Plutonu je -230°C, a tlak je samo 0.3 Pa. Njegov vjerni prijatelj Haron nema atmosferu stoga nama i nije previše zanimljiv, možda je potrebno samo spomenuti podatak da je temperatura na Haronu -220°C.

Naše malo putovanje kroz Sunčev sustav na plutonu završavamo. Na Vama je da odaberete planet i vremenske uvjete koji vam najbolje odgovaraju, samo ne zaboravite osnovnu opremu – sunčane naočale, kabanicu ili kišobran, masku s kisikom, čvrsto uže da vas zadrži na površini izabranog planeta …