Čitaonica | Zanimljivosti

Saturn

28.02.2011. | Đurđica Marković

Saturn je šesti po redu u Sunčevu sustavu i ima atmosferu vrlo sličnu Jupiteru. Atmosfera mu se sastoji od 95% vodika i 3% helija.
Saturn se po izgledu jako izdvaja od ostalih planeta, a to je po svojim izraženim prstenovima i najvećom spljoštenošću je u cijelom Sunčevom sustavu. Atmosfera mu kao i Jupiterova ima pojaseve i zone no oni su slabije izraženi nego kod Jupitera.

Pri površini i na temperaturi od -23°C je sloj sastavljen od vodenog leda i proteže se do 10km. Idućih 50 km u visinu su kristalići leda amonij hidrosulfida (tamno narančasto) na temperaturi -93°C. 80km iznad površine je sloj bijelih oblaka sastavljenih od kristala amonijaka pri temperaturi od -153°C.

Na Saturnu puše jedan od najjačih vjetrova u Sunčevom sustavu! Postiže brzinu čak do 1800km/h!

I Saturn ima svoju veliku pjegu, ali bijelu. To je kratkoživuća ciklonalna oluja, a pojavljuje se svakih trideset godina ili jednom u Saturnovoj godini koja traje 30 zemaljskih.

Zamijećeno je da Saturn ima topli polarni vrtlog, jedini takav u Sunčevom sustavu. To je najtoplija točka na planetu! Dok se prosječna temperatura na Saturnu kreće oko -185°C, u toplom vrtlogu je -122°C.

Na Saturnovom južnom polu se nalazi vrtlog vrlo sličan našim uraganima, sa okom u sredini.

Titan je Saturnov mjesec. I jedini poznati mjesec sa potpuno razvijenom atmosferom i to nevjerojatno sličnoj nama jako dobro poznatoj, Zemljinoj.
Titanova atmosfera je debela od 200 do 880km i gušća je od Zemljine, a tlak je 1.5 puta veći od Zemljinog. Debeli magličasti slojevi blokiraju sunčevu svjetlost pa je na površini Titana sumrak. Atmosfera je toliko gusta, a gravitacija toliko mala da bi ljudi mogli letjeti sa improviziranim krilima pričvršćenim na ruke.

Atmosfera se sastoji od 98% dušika i gotovo 2% metana. Jedina u Sunčevu sustavu po sastavu slična Zemljinoj.

Cirkulacija zraka na Titanu ide u smjeru njegove rotacije, od istoka prema zapadu. Titan je super rotator kao Venera pa mu atmosfera rotira puno brže nego sam planet.

Izmaglica spušta temperaturu u nižim slojevima atmosfere dok metan podiže temperaturu na njegovoj površini. Temperatura na površini je -179°C, a na toj temperaturi vodeni led ne sublimira niti isparava pa je atmosfera gotovo bez vodene pare. Izmaglica na Titanu djeluje antistaklenički. Odbija sunčevo zračenje pa je površina Titana puno hladnija od gornjih slojeva atmosfere. Oblaci na Titanu, najvjerojatnije sastavljeni od metana i etana su raštrkani i varijabilni.

Titan ima jednu Hadleyevu ćeliju. Zrak se diže na južnoj polutci, a spušta se na sjevernoj. Još jedna sličnosti između Zemlje i Titana je intertropska zona konvergencije, tj. tamo gdje se zrak diže i kondenziraju se oblaci metana. Iz tih oblaka pada kiša od metana! Ta zona za razliku od Zemljane putuje od pola do pola.