Čitaonica | Zanimljivosti

Sunčeve pjege i klima

09.03.2013. | Nebojša Subanović

Ovih su se dana u medijima pojavili panični natpisi o “manjku” pjega na nama najbližoj i životno važnoj zvijezdi – Suncu. Prema statistici, 2013. godina  trebala je biti godina maksimuma sunčeve aktivnosti, odnosno broja pjega. Naime, taj bi se maksimum trebao javljati svakih 11 godina, no on, zapravo, varira između 10 i 13 godina, pa se možda tu potkrala greška u računu.

No, što ako je to početak nekog duljeg minimuma sunčeve aktivnosti? Ako je, to je onda stvarno panična vijest jer postoji jasna i neupitna veza između sunčeve aktivnosti i klime na Zemlji.

Sunspot_Numbers

Drastičan primjer te veze zbio se između 1645 i 1715 kada je zabilježen “produljeni” minimum sunčeve aktivnosti, tzv. Maunderov minimum. U jednom 30-godišnjem periodu unutar Maunderova minimuma astronomi su zabilježili svega pedesetak sunčevih pjega umjesto tipičnih 40.000-50.000, koliko ih u tom periodu opažaju u naše vrijeme.

2000_Year_Temperature_Comparison

Vrijeme Maunderovog minimuma je bilo obilježeno vrlo niskim temperaturama u Europi i nekim dijelovima Sjeverne Amerike te se taj period u klimatologiji naziva i Malo ledeno doba. Jasno je kako je taj period bio popraćen i ekonomskom krizom zbog drastičnog smanjenja proizvodnje hrane.

The_Frozen_Thames_1677

zamrtnuta Temza, godina 1677.