Čitaonica | Zanimljivosti

Vrijeme na Merkuru

28.02.2011. | Đurđica Marković

Merkur je planet najbliži Suncu. Toliko je malen da svojom gravitacijom ne može oko sebe zadržati značajnu atmosferu, no ipak ima jedan tanki sloj sastavljen od vodika, helija, kisika, natrija i kalija.
Atmosfera nije stabilna te atomi kontinuirano dolaze i odlaze s površine. Pretpostavlja se da na Merkuru ima vode koju su donijeli kometi pri udaru o površinu Merkura.

Prosječna temperatura na površini Merkura je oko 170°C, no obzirom da nema atmosferu koja bi zadržavala toplinu, razlike između dana i noći su velike. Noću se temperature spuštaju čak i do -220°C, dok se danju podignu i do 420°C.

Usprkos visokim temperaturama, na Merkuru ima i leda! Na dnu kratera gdje nikad ne dopiru direktne sunčeve zrake, temperatura je dovoljno niska da se tamo zadrži led.