Čitaonica

Fotografije posjetitelja

Dragi posjetitelji!

Snimajte oblake, munje, kišu i sve ono što ima veze s vremenskim prilikama ili njihovim posljedicama te nam ih pošaljite, a mi ćemo objaviti zanimljive uratke. Uz fotografije nam pošaljite i podatke gdje i kada su snimljene te kojim aparatom. Naravno, svakako nam pošaljite i vaše osobne podatke: ime, prezime i e-mail adresu.

Komentare slika daje stručni meteorološki tim Meteo-Infa.

  • Fotografije posjetitelja
Alan Jadanić

Alen Štern

Amir Imamović

Ana Cehulic

Ana Đurđek Kuga

Ana Eterović

Ana Hero

Ana Marija Senfner

Andrej Grgić

Anđelko Lukavec

Antonio Miše

Baldo Jerković

Bartul Silić

Bojan Trpčić

Bojan Kladić

Boris Baran

Boris Bašić

Boris Stromar

Božo Dujmović

Branka Lacković

Boris Hanžek

Dag Šola Oršić

Dalibor Ban

Dalibor Ribičić

Damir Skvaza

Danijel Jembrih

Danijel Savičić

Danijel Turina

Darinka Svirčić

Darjan Mijatović

Darko Sajko

Darko Trsinar

David Flam

Davor Juranić

Davor Sirotić

Dean Simić

Đurđica Marković

Doris Sirotić

Dragan Meštrov

Draško Bertović

Dražen Dragušica

Dubravka Krog

Dunja Dretvić

Duška Perković

Đeni Kuludrović

Eden Kirin

Emil Golubić

Ferdo Fulgosi

Filip Stojmenović

Frane Pavić

Franjo Kuzmić

Franjo Lepan

Franjo Novosel

Goran Krulić

Gordana Dania

Gordana Lerotić

Hrvatina Svirčić

Hrvoje Borovac

Hrvoje Košutić

Igor Bulog

Ileana Kožul

Ines Bičanić

Irena Stipčević

Ivan Baboselac

Ivan Janić

Ivan Novotni

Ivan Petanjek

Ivan Pikunić

Ivan Zubrinić

Ivana Biondić

Ivana Brlek

Ivana Copić

Ivana Ivanković

Ivica Prpić

Ivica Županić

Izabela Špalj

Jakša Kuzmičić

Jakša Novak

Janko Kralj

Jelena Topčić

Josip Copić

Karlo Bonačić

Karlo Repac

Klaudio Košćal

Krešo Matijević

Kristijan Paljar

Lidija Kuna

Lili Bašić

Lubomir Kus

Maja Hrustić

Marija Bajica

Marija Rede

Marija Seper

Marijan Forgač

Marijan Milovac

Marijana Bašić

Marijana Rasonja

Marin Martinčić

Mario Blažević

Mario Vranković

Marko Planinčić

Martina Hohnjec

Mateja Novak

Matija Rođak

Matko Benković

Melita Milostić

Melita Vedriš

Mihael Šilac

Miho Bošković

Miodrag Tomaž

Mirela Dragoša

Mirela Jagić

Mirko Lujić

Miro Mikec

Miro Zovko

Mirza Hasanfendić

Mislav Baloković

Mladen Jurković

Mladen Milat

Nebojša Subanović

Neda Kovačić

Nella

Nella Božić

Nenad Blažić

Nenad Divković

Nenad Kokotović

Neno Perković

Neven Ebersolt

Nika Turković

Nikola Grzan

Nikola Kolić

Nikolina Mikulin

Nikša Bjelajac

Onodi Miklos

Paško Roca

Predrag Oreški

Ratko Ojdanić

Robert Franić

Robert Stok

Roman Repec

Roman Tadić

Sandra Dodig

Sandra Sambrailo

Sanja Biloslav

Sanja Podvalej

Sanjica Bojko

Saša Mofardin

Saša Švagelj

Saša Tašić

Sebastian Galić

Silva Videk

Silvestar Čavar

Siniša Belina

Siniša Vouk

Sonja Leka

Srećko Tolja

Tajana Tokić

Tomislav Ćurić

Tomislav Duić

Tomislav Josić

Tomislav Milec

Toni Buljan

Vesna Levar

Vid Nikolić

Vladimir Filakovac

Vladimir Kalinić

Vlado Petroci

Zdenko Profusek

Zdeno Zakora

Zdravko Blagdan

Zlatko Orbanić

Zlatko Vaniček

Zoran Silipetar

Željana Kostanić

Željko Hrsan

Željko Mance