Čitaonica | Meteorologija | Zanimljivosti

Analiza listopada 2017-te

10.11.2017. | Nebojša Subanović

Listopad je klimatološki drugi jesenski mjesec te bi trebao “najbolje” opisivati jesen kao godišnje doba. Kako bi vidjeli je li on stvarno ispunio tu svoju zadaću, analizirali smo temperature i oborine na nekoliko reprezentativnih meteoroloških postaja u Hrvatskoj.
Odabrali smo Zagreb Maksimir, Osijek Čepin, Ogulin i Gospić od kontinentalnih te Rijeku, Zadar, Split i Dubrovnik od obalnih.

Temperatura

Na donjem grafikonu su prikazane srednje dnevne temperature zraka za odabrane kopnene lokacije: Zagreb Maksimir, Osijek Čepin, Gospić i Ogulin.

Iz grafikona je uočljivo kako se početkom mjeseca prvo desio prodor toplog, da bi ga u stopu slijedio prodor hladnog zraka. Pogledom na grafikon dnevnih oborina uočavamo kako se radilo o prolasku prvo tople a potom hladne fronte nakon čega je uslijedio lagani porast temperature. Na drugoj trećini mjeseca preko cijele je zemlje prešlo novo pogoršanje vremena uzrokujući znatne oscilacije srednjih dnevnih temperatura.

Sličan obrazac prate i najviše dnevne temperature zraka, što je vidljivo na donjem grafikonu:

Grafikon srednjih denvnih temperatura odabranih obalnih meteoroloških postaja pokazuje sličan oblik kao i kopnenih.

Također se uočava prolazak frontalnih poremećaja na početku mjeseca te u zadnjoj trećini. Sličnan obrazac je uočljiv i na grafikonu najviših dnevnih temperatura:

Uočljivo je kako su mjesečni temperaturni maksimumi ostvareni u listopadu 2017 i na kopnenim i na oblanim postajama znatno niži od rekorda ostvarenih u periodu 1971-2000.

Oborina

Oborina je drugi najvažniji klimatološki parametar. Na donjem grafikonu su prikazane dnevne kiličine oborina na odabranim kopnenim postajama:

Iz tablice oborine je vidljivo kako su gotovo sve odabrane postaje “podbacile” u lipnju 2017. Jedino je Osijek bio “kišovitiji” od višegodišnjeg listopadnog prosjeka.

Kako su stvari s oborinom izgledale na Jadranu?

201710

Atmosferske fronte koje su prešle preko kopna nisu poštedjele ni Jadran. Uočljiva je velika dnevna količina oborina 22. listopada u Rijeci od čak 133 mm! Rijeka ima specifičan položaj te ovakve situacije baš nisu previše neobične.

Iz gornje tablice je vidljivo kako su i obalne postaje podbacile glede oborine.

Mogli bi zaključiti kako je ovaj listopad bio nešto hladniji i nešto suši nego što bismo od tog mjeseca očekivali.