Čitaonica | Meteorologija

El Niño i La Niña

03.11.2011. | Đurđica Marković

El Niño i La Niña su dva ekstrema u ENSO (El Niño Southern Oscillation) cirkulaciji koja se odvija u ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana. To je globalni atmosfersko-oceanski fenomen. Southern Oscillation (južna oscilacija) koja se odvija u atmosferi je mjesečna i sezonska fluktuacija tlaka zraka između Tahitija i Australije. Ta fluktuacija se odražava na ocean koji reagira ENSO-m. El Niño se povezuje sa natprosječno toplom površinom mora u zapadnom dijelu Tihog oceana, dok je La Niña pojava natprosječno hladne vode u istom području.

Pojavu El Niña i La Niñe primijetili su još prije 300 godina ribari iz Perua. Topla morska voda koja se zadržava uz obale Perua ne dozvoljava dizanje hladnije i planktonima bogate vode iz dubina, a budući da se ribe hrane planktonima, ako nema hrane, nema ni riba. El Niño se pojavljuje u doba Božića, zbog čega je i dobio ime, El Niño koje na španjolskom znači dječačić, djetešce.  Njegova suprotnost je djevojčica, La Niña . Iako je fenomen primijećen davno prije, prvi opis je dao 1923. Sir Gibert Thomas Walker.

O pojavi El Niña možemo govoriti kada su anomalije temperature mora veće od 0.5°C, i ako to traje manje od 5 mjeseci. Ako traje više, tada se radi o El Niño epizodi. Analogno vrijedi i za La Niñu. Period pojavljivanja im varira od 2 do 7 godina i traje većinom 1-2 godine.