Čitaonica | Meteorologija

Jačina tornada

28.11.2011. | Đurđica Marković

Jačina tornada se utvrđuje Fujita i Torro ljestvicom.
Fujita ljestvica načinjena je na temelju štete koju je tornado nanio u prirodi i na objektima, dok se Torro ljestvica temelji na brzinama vjetra izmjerenima u tornadom zahvaćenom području.

Torro ljestvica:

 jakost  naziv tornada brzina vjetra(km/h)  

opis učinaka i šteta

TO slabi 61 – 86 Razbacani sitni predmeti i smeće spiralno se podižu s tla, grane se lome; na poljima se može vidjeti putanja tornada.
T1 blagi 87 – 115 Vrtni namještaj i lagani predmeti se prevrću i mogu biti nošeni zrakom. Drvene ograde se prevrću. Na stablima lomovi; manja oštećenja na crjepovima, olucima i lakim građevinama.
T2 umjereni 116 – 148 Automobili i prikolice mogu se pomaknuti; krovovi garaža odneseni vjetrom; mnogo šteta na stablima, krovovima i dimnjacima; manja stabla iščupana.
T3 jaki 149 – 184 Brojni automobili i prikolice prevrnuti; garaže uništene; na krovovima kuća vidljive grede; automobili u vožnji pogurnuti s ceste; nekoliko većih stabala oboreno ili ičupano s ceste.
T4 žestoki 185 – 220 Velike štete na vozilima i prikolicama; neke šupe i štaglji nošeni zrakom na znatne udaljenosti; čitavi krovovi kuća odneseni; brojna stabla prevrnuta ili iščupana.
T5 snažni 221 – 259 Automobili podignuti uvis; ozbiljnije štete na zgradama, no zidovi ostaju neoštećeni; najslabije stare zgrade se urušavaju.
T6 umjereno razorni 260 – 299 Teška vozila podignuta u zrak; čvrste kuće ostaju bez cijelih krovova, a katkad i bez zida; pojedine zgrade se ruše.
T7 jako razorni 300 – 342 Velike štete na masivnim građevinama; lokomotive se prevrću; skladišta od željeznih greda djelom se urušavaju.
T8 teško razorni 343 – 385 Posvuda urušavanje zgrada čiji dijelovi su daleko razbacani; automobili nošeni zrakom na veće udaljenosti; većina zgrada od opeke i kamena nepopravljivo uništena.
T9 snažno razorni 386 – 432 Mnoge zgrade od armiranog betona teško oštećene; lokomotive i vlakovi podignuti u zrak i odneseni na veliku udaljenost; sva stabla i stupovi iščupani.
T10 super 433 – 482 Čitave montažne zgrade i manje zgrade podignute u zrak i nošene na neku udaljenost. Zgrade iz armiranog betona mogu biti uništene.
T11 neopisivo razorni više od 482 Veća razaranja na velikim površinama; prevladavaju totalne štete na masivnim zgradama.

 

Fujita ljestvica

 jakost  Brzina vjetra (m/s)  Počinjena šteta  Učinci
TO 18-32 mala Oštećeno nekoliko dimnjaka i TV antena; slomljene grane; srušena stabla plitkog korijenja.
T1 33-50 umjerena Skinuti krovovi kuća; razbijeni prozori; kamp-prikolice pomaknute ili prevrnute; nekoliko stabala iščupano ili prevrnuto; automobili pomaknuti s ceste.
T2 51-70 značajna Krovovi s drvenih kuća otkinuti; slabe zgrade u ruralnim područjima kao i kamp-prikolice demolirane; teretni vagoni prevrnuti; velika stabla prevrnuta ili iščupana.
T3 71-91 žestoka Krovovi i neki zidovi drvenih kuća istrgnuti; vlakovi prevrnuti; većina stabala u šumi iščupana; teška vozila podignuta sa zemlje i bačena.
T4 92-115 Jakožestoka Srušene drvene kuće, građevine sa slabim temeljima odnesene vjetrom; nastali veliki leteći projektili.
T5 6-143 katastrofalna Katastrofalni.