Čitaonica | Meteorologija

Što je tornado

28.11.2011. | Đurđica Marković

Tornado je zračni vrtlog u obliku oblačnog lijevka ili tube koji se pruža iz kumulonimbusa i seže do tla. Promjer mu može biti od nekoliko desetaka metara do 2km, a u visinu se proteže i do 1000m.
Brzina vjetra katkad u vrtlogu može doseći i 135m/s (486km/h) dok se horizontalno giba brzinom od 15 do 25m/s (54-90km/h), ovisno o oluji za koju je vezan, a staza gibanja može biti duga i nekoliko stotina kilometara.
Može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati.  Najrazornija je pojava u atmosferi, no češće se događa nad morskom površinom nego nad kopnom. Nad kopnom uzrokuje velike štete. Najveća i najrazornija tornada nastaju u dugotrajnim rotirajućim olujama (superćelijama). Tornado se razvija u toplom vlažnom zraku ispred hladnih fronti. Takve oluje često donose tuču, jake vjetrove i tornada.

Na sjevernoj hemisferi tornada se vrte najčešće u cikonanom smjeru (obrnuto od kazaljke na satu), a samo 1% ih se rotira anticiklonalno. Iako je pojava tornada primjećena na svim kontinentima osim na Antarktici, najviše ih ima u Sjevernoj Americi (poznata “Tornado Alley”=tornado staza, središnji dio Sjeverne Amerike (države: Arkansas, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota i Texas) koji broji više od 500 tornada godišnje!).

Pogledaj kako izgleda!