Čitaonica | Meteorologija

Što je vidljivost

11.11.2011. | Đurđica Marković

Ako ovih kasno jesenskih dana pratite vremenske prognoze,  uočili ste da se u njima spominje i vidljivost. Razlog za to je činjenica da je ona vrlo važan meteorološki element koji ograničava sve oblike prometa te jedan dio ljudskih aktivnosti. Jednako utiče na cestovni kao i na morski i zračni promet. 

Na sam spomen vidljivosti pomislimo na  kasno jesenske i  zimske magle u unutrašnjosti zemlje te one proljetne na obali, kada se ne vidi gotovo ni prst pred nosom. 

Što je vidljivost?

Vidljivost je najveća udaljenost pri kojoj se crni objekt prikladnih dimenzija smješten pri tlu može raspoznati na svijetloj podlozi. Meteorološka vidljivost se prije svega odnosi na prozirnost zraka, koja je u mraku  jednaka kao i po danu. Vidljivost se također spominje i u vodi kao mjera zamućenosti vode, no mi se u ovom tekstu bavimo meteorološkom vidljivošću. 

U ekstremno čistom zraku, kao što je na Arktiku ili u planinama, vidljivost može biti i do 200 kilometara. Bitno je napomenuti da u našim širinama na tek stotinjak metara iznad razine mora također možemo uživati u čistom zraku i izvanrednoj vidljivosti i to u proljetno i ljetno vrijeme nakon poslijepodnevnog pljuska, kada kiša ispere sve nečistoće iz zraka pa ako ste u mogućnosti svakako iskoristite priliku za pogled prema udaljenim zanimljivostima oko vas.