Čitaonica | Oceanografija | Zanimljivosti

Što se događa s Golfskom strujom?

06.03.2014. | Đurđica Marković

Golfska struja svima je poznata kao jedan od čimbenika blage klime u Europi. Posljednjih godina objavljeno je nekoliko znanstvenih studija u kojima se tvrdi da ju globalno zagrijavanje usporava što bi moglo imati dalekosežne posljedice – kao npr. hlađenje Europe.

Te studije ipak nisu uključivale direktna mjerenja kroz duži vremenski period. Sveučilišta Rhode Island i Stony Brook su, pak, tijekom posljednjih 20 godina vršila mjerenja snage Golfske struje i nedavno je objavljen članak u kojem autori kažu da nema dokaza za njeno usporavanje.

Golfstream

Struja se mjerila pomoću ADCP-a (Acoustic Doppler Current Profiler) pričvršćenog na brod. To je uređaj koji pomoću zvučnih valova i Dopplerovog efekta određuje brzinu kretanja vode koja se nalazi ispod broda, i to do dubine od 600 metara. Tijekom 20 godina prikupljeno je oko 1000 mjerenja. Prema riječima H. Thomasa Rossbyja, profesora na URI Graduate School of Oceanography, varijacije u struji, naravno, postoje, i trebalo bi ih se detaljnije istražiti, ali iz mjerenja se ne može primijetiti usporavanje struje.

Izvor: sciencedaily.com.